Vanbrodski motori

 

Vanbrodski motori

 

Vanbrodski motori

 

4 taktni vanbrodski motori

F2.5BMHS

Yamaha F2.5BMHS 7.200,00 Kn

F2.5BMHL

Yamaha F2.5BMHL 7.300,00 Kn

F4BMHS

Yamaha F4BMHS 8.300,00 Kn

F4BMHL

Yamaha F4BMHL 8.400,00 Kn

F5AMHS

Yamaha F5AMHS 8.800,00 Kn

F5AMHL

Yamaha F5AMHL 8.990,00 Kn

F6CMHS

Yamaha F6CMHS 9.300,00 Kn

F6CMHL

Yamaha F6CMHL 9.400,00 Kn

F8FMHS

Yamaha F8FMHS 16.300,00 Kn

F8FMHL

Yamaha F8FMHL 16.400,00 Kn

FT8GMHL

Yamaha FT8GMHL 21.500,00 Kn

FT8GMHX

Yamaha FT8GMHX 20.700,00 Kn

FT8GEL

Yamaha FT8GEL 25.400,00 Kn

FT8GEX

Yamaha FT8GEX 25.900,00 Kn

FT8GEPL

Yamaha FT8GEPL 28.900,00 Kn

F9.9JMHS

Yamaha F9.9JMHS 18.500,00 Kn

F9.9JMHL

Yamaha F9.9JMHL 18.990,00 Kn

F9.9JES

Yamaha F9.9JES 23.990,00 Kn

F9.9JEL

Yamaha F9.9JEL 23.990,00 Kn

FT9.9LMHL

Yamaha FT9.9LMHL 22.500,00 Kn

FT9.9LMHX

Yamaha FT9.9LMHX 22.900,00 Kn

FT9.9LEL

Yamaha FT9.9LEL 25.900,00 Kn

FT9.9LEX

Yamaha FT9.9LEX 26.500,00 Kn

FT9.9LEPL

Yamaha FT9.9LEPL 27.900,00 Kn

F15CMHS

Yamaha F15CMHS 20.500,00 Kn

F15CMHL

Yamaha F15CMHL 20.900,00 Kn

F15CES

Yamaha F15CES 24.400,00 Kn

F15CEL

Yamaha F15CEL 24.750,00 Kn

F15CEHL

Yamaha F15CEHL 25.150,00 Kn

F15CEPL

Yamaha F15CEPL 26.990,00 Kn

F20BMHS

Yamaha F20BMHS 23.990,00 Kn

F20BMHL

Yamaha F20BMHL 24.400,00 Kn

F20BES

Yamaha F20BES 26.900,00 Kn

F20BEL

Yamaha F20BEL 27.200,00 Kn

F20BEPS

Yamaha F20BEPS 29.400,00 Kn

F20BEPL

Yamaha F20BEPL 29.800,00 Kn

F20BEHL

Yamaha F20BEHL 27.500,00 Kn

F25GMHS

Yamaha F25GMHS 29.500,00 Kn

F25GMHL

Yamaha F25GMHL 29.900,00 Kn

F25GWHS

Yamaha F25GWHS 31.100,00 Kn

F25GWHL

Yamaha F25GWHL 31.500,00 Kn

F25GES

Yamaha F25GES 34.900,00 Kn

F25GEL

Yamaha F25GEL 35.200,00 Kn

F25GETL

Yamaha F25GETL 38.300,00 Kn

FT25FETL

Yamaha FT25FETL 43.900,00 Kn

4 taktni vanbrodski motori EFI

F30BEHDL

Yamaha F30BEHDL 32.500,00 Kn

F30BETS

Yamaha F30BETS 40.990,00 Kn

F30BETL

Yamaha F30BETL 41.300,00 Kn

F40FEHDS

Yamaha F40FEHDS 38.500,00 Kn

F40FEHDL

Yamaha F40FEHDL 38.990,00 Kn

F40FETS

Yamaha F40FETS 44.990,00 Kn

F40FETL

Yamaha F40FETL 45.990,00 Kn

F40HETL

Yamaha F40HETL 47.990,00 Kn

F40GETL

Yamaha F40GETL 54.990,00 Kn

F50HETL

Yamaha F50HETL 53.500,00 Kn

FT50JETL

Yamaha FT50JETL 55.500,00 Kn

F60FETL

Yamaha F60FETL 60.900,00 Kn

FT60GETL

Yamaha FT60GETL 63.900,00 Kn

FT60GETX

Yamaha FT60GETX 65.500,00 Kn

F70AETL

Yamaha F70AETL 69.900,00 Kn

F70AETX

Yamaha F70AETX 71.900,00 Kn

F80DETL

Yamaha F80DETL 72.500,00 Kn

F80DETX

Yamaha F80DETX 74.500,00 Kn

F100FETL

Yamaha F100FETL 76.500,00 Kn

F100FETX

Yamaha F100FETX 78.500,00 Kn

F115BETL

Yamaha F115BETL 80.900,00 Kn

F115BETX

Yamaha F115BETX 82.900,00 Kn

FL115BETX

Yamaha FL115BETX 97.900,00 Kn

F130AETL

Yamaha F130AETL 85.900,00 Kn

F130AETX

Yamaha F130AETX 87.900,00 Kn

F150DETL

Yamaha F150DETL 95.900,00 Kn

FL150DETL

Yamaha FL150DETL 105.900,00 Kn

F150DETX

Yamaha F150DETX 97.900,00 Kn

FL150DETX

Yamaha FL150DETX 105.900,00 Kn

F150GETL

Yamaha F150GETL 117.900,00 Kn

F150GETX

Yamaha F150GETX 118.500,00 Kn

FL150GETX

Yamaha FL150GETX 118.500,00 Kn

F175AETL

Yamaha F175AETL 114.900,00 Kn

F175AETX

Yamaha F175AETX 116.900,00 Kn

F175CETL

Yamaha F175CETL 128.900,00 Kn

F175CETX

Yamaha F175CETX 130.500,00 Kn

FL175CETX

Yamaha FL175CETX 130.500,00 Kn

F200FETL

Yamaha F200FETL 125.900,00 Kn

F200FETX

Yamaha F200FETX 128.900,00 Kn

FL200FETX

Yamaha FL200FETX 132.900,00 Kn

F200GETL

Yamaha F200GETL 140.900,00 Kn

F200GETX

Yamaha F200GETX 143.900,00 Kn

FL200GETX

Yamaha FL200GETX 143.900,00 Kn

F225BETX

Yamaha F225BETX 129.900,00 Kn

4 taktni vanbrodski motori EFI - V6 V.C.T.

F225FETX

Yamaha F225FETX 170.900,00 Kn

FL225FETX

Yamaha FL225FETX 170.900,00 Kn

F225FETU

Yamaha F225FETU 174.900,00 Kn

F250DETX

Yamaha F250DETX 172.900,00 Kn

FL250DETX

Yamaha FL250DETX 172.900,00 Kn

F250DETU

Yamaha F250DETU 177.900,00 Kn

FL250DETU

Yamaha FL250DETU 177.900,00 Kn

F300BETX

Yamaha F300BETX 179.900,00 Kn

FL300BETX

Yamaha FL300BETX 179.900,00 Kn

F300BETU

Yamaha F300BETU 183.900,00 Kn

FL300BETU

Yamaha FL300BETU 183.900,00 Kn

4 taktni vanbrodski motori EFI - V8 V.C.T.

F350AETX

Yamaha F350AETX 244.900,00 Kn

FL350AETX

Yamaha FL350AETX 244.900,00 Kn

F350AETU

Yamaha F350AETU 248.900,00 Kn

FL350AETU

Yamaha FL350AETU 248.900,00 Kn

Električni vanbrodski motori

M12

Yamaha M12 1.995,00 Kn

M18

Yamaha M18 2.795,00 Kn

M20

Yamaha M20 3.895,00 Kn

M26

Yamaha M26 5.895,00 Kn